Ограничен профил - безплатен

Представлява страница на Вашия обект за настаняване, която съдържа:
 • местоположение и описание
 • снимки (до 6 бр.)
 • ценови оферти
 • онлайн запитване за резервация.
Контакт с обекта:
 • само онлайн запитване
Подреждане:
 • след VIP+
 • след VIP
 • след стандартните профили.
Стандартен профил - 60 лв / година

Представлява страница на Вашия обект за настаняване, която съдържа:
 • местоположение и описание
 • снимки (до 12 бр.)
 • ценови оферти
 • онлайн запитване за резервация.
Контакт с обекта:
 • телефон
 • линк към уеб сайт
 • форма за онлайн запитване
Подреждане:
 • след VIP+
 • след VIP
 • преди ограничените профили
VIP профил

Страница на обекта Ви, която съдържа контактна информация за директна връзка с обекта, описание, неограничен брой снимки, ценови оферти, онлайн заявка за резервация. Освен това получавате:
 • Подреждане след VIP+ и преди стандартните и ограничените профили
 • Снимка на обекта в секция "Избрани VIP профили" (на ротационен принцип)

Тип профил 3 месеца 6 месеца 12 месеца
VIP 90 лв. 120 лв. 180 лв.


Цените са крайни. Не се начислява ДДС.
Профил VIP+

С VIP+ получавате предиимствата на VIP абонамента плюс:
 • Подреждане преди всички други профили (VIP, стандартни и ограничени)
 • VIP абонамент за заведение в ZavedeniaInfo.com

Тип профил 3 месеца 6 месеца 12 месеца
VIP+ 180 лв. 240 лв. 360 лв.


Цените са крайни. Не се начислява ДДС.

Платежна информация:

РДБ БЪЛГАРИЯ ЕООД


Обединена Българска Банка
BIC UBBSBGSF
IBAN BG56UBBS80021047441140


За допълнителна информация:

office@hoteliinfo.com